Unipos|Butikkdata, kassesystemer og kassaapparater 

Butikkdata innføringskurs

For at du enkelt skal komme i gang med programmene, har vi laget et innføringskurs.

NB! Disse kursene krever at du har lyd på din PC.

miniPOS og Butikkdata Mini Tid miniPOS Mini Standard Pluss
Butikkdata innføringskurs 10
Butikkdata Terminal Standard og Pluss Tid miniPOS Mini Standard Pluss
10 minutters innføringskurs 10
Kasseoppgjør 5
Admin Tid miniPOS Mini Standard Pluss

Hovedskjermen - Seksjoner og knapper
Beskrivelse av alle knapper i knapperaden på Hovedskjermen

5:50

Hovedskjermen - Felter
Forklaring av feltene på Hovedskjermen

5:13
Ny bruker
Opprette nye brukere
1:00
Varer
Opprette ny vare, feltene på vareskjermen, m.v.
13:47
Søke etter varer
To forskjellige metoder
1:00
Varegrupper og varesletting
Opprette, flytte, slette, flytte flere varer, slette flere varer
5:00
Lagerjustering
Gjennomgang av lagerjustering
2:39
Kampanjer
Planlegge en priskampanje
2:43
Vareduplikater
Opprette varianter av en vare
2:55
E-rapporter
Sette opp automatisk rapportering/E-rapportering
3:08
Timebok Tid miniPOS Mini Standard Pluss
Innføring i timebok 7
Etiketter / Labels Tid miniPOS Mini Standard Pluss
Skrive ut etiketter med Royal Labels 4
Håndterminal Tid miniPOS Mini Standard Pluss
Innføring i Pocket Lager 6
Nettbutikk Tid miniPOS Mini Standard Pluss
Nettbutikk 9