Ofte Spurte Spørsmål

Se også egne sider angående lagertelling: http://support.unipos.no

Unipos Butikkdata har støtte for kortterminaler fra Nets, Verifone og Bambora.

Hvilken terminal har du?

Nets Verifone Bambora

Her er utdrag fra kasseforskriften fra Skattedirektoratet:

Forskrift om krav til kassasystem (kassasystemforskrifta)

§ 2-2.Kassaskuff

Kassasystemet skal ha integrert kassaskuff på kvart kassapunkt. Dette gjeld likevel ikkje dersom kassasystemet har funksjonar for å registrere kontantsal mv. på den enkelte operatør og salet ikkje blir registrert frå faste kassapunkt. Kravet gjeld heller ikkje ved kassapunkt kor det ikkje er mogeleg å betale med setlar og myntar." Om du tar imot kontanter, og har et fast kassepunkt, er du pålagt å ha tilkoplet en elektronisk kasseskuff. Velg "Handle"-knappen fra Smartkassens oppstartskjerm for å se pris på elektronisk kasseskuff.
Sjekk at kvitteringsrullen er satt inn riktig vei.

Forskrift om krav til kassasystem (kassasystemforskrifta) forbyr denne muligheten.

§ 2-6.Funksjonar som eit kassasystem ikkje skal ha
(3) Programvaren i eit kassasystem skal ikkje ha funksjonar som gjer det mogeleg for brukaren å ta bort, endre eller legge til opplysningar i registreringane. Programmert tekst på varer og tenester skal ikkje kunne endrast ved eller etter registreringa.

Det spørs litt på ditt behov og hvilken sikkerhet du ønsker.
Våre kassesystemer støtter kortterminaler som er beregnet på integrasjon fra Nets, Verifone og Bambora.
Hvis kassen skal operere på plasser uten tilknytning til Internett, bør du vurdere en GSM-terminal. Disse kan ofte ikke integreres med kasse.
Har du Internett der hvor kassen skal være, kan du gå for en stasjonær terminal. Det kan være fristende å kjøpe den billigste terminalen. Vær derimot obs på at om terminalen ikke har innebygget skriver, kan den ikke operere utenom kassen. Det vil si at om kassen slutter å virke, vil du heller ikke ha mulighet til å ta imot betaling.
Velger du derimot en terminal med innebygget skriver, er du sikret at du kan ta imot betaling, selv om kassen ikke fungerer. Du bør vurdere om du ønsker denne sikkerheten når du kjøper kortterminal. Velg "Handle"-knappen fra Smartkassens oppstartskjerm for å se ulike kortterminaler, funksjonalitet og priser. Er du i tvil, kan du ringe Unipos på telefon 08745 for å få ytterligere råd.

  1. Skriv ut rapporten "Lagerverdi".
  2. Skriv ut rapporten "Telleliste" (Hvis du ikke har Pocket Lager m/ håndterminal)
  3. Du kan nulle ut lageret før selve tellingen (Se seksjonen under)
  4. Start lagerjustering ("Utskrift sending og varer" + "Justering"-knappen).
  5. Skriv ut rapporten "Lagerverdi"
Du kan ikke endre på tidligere oppgjør.
Hvis du teller veksel ved dagens slutt, og du får en differanse, skal dette føres i regnskapet som gevinst eller tap.

NB!
Før du nuller ut lageret, bør du ta en sikkerhetskopi av ditt register.

Ta ut de rapportene som du trenger før du nuller ut lageret (F.eks lagerverdi).

Slik nuller du ut lageret:

1. Fra Hovedskjermen i Admin velger du arkfanen "Utskrift, Sending og Varer" og trykker på "Justering"-knappen.

2. I dialogboksen "Lagerjustering" velger du "Verktøy"-menyen og velger "Nullstill alle varer", og bekrefter at du vil dette to ganger.

NB! Utnullingen kan ta lang tid. Ikke avbryt eller start maskinen på nytt selv om maskinen ser ut til å henge.

(Du kan nå overføre fra håndterminalen eller manuelt taste inn lagerverdier)

Det er forskjell på varegrupper og hurtigknapper:

  • Varegrupper er grupperinger av varer (f.eks "Bukser", "Jakker", "Skjorter") som du ønsker å gruppere for å få en oversikt over solgte varer på kasseoppgjøret.
  • Hurtigknapper er knapper som du kan trykke på for å få hurtig tilgang til varer ved salg.

I hht til den nye Kasseloven og Forskrift om kassasystem, skal det logges korreksjoner og fremkomme på kasseoppgjøret.

En korreksjon kan være så enkelt som endringer på en varelinje under salget, f.eks endre antall eller slette en varelinje før salget gjennomføres, og er en helt naturlig del av salget.