Unipos|Butikkdata, kassesystemer og kassaapparater 

Unipos Journal

Unipos Journal er et system som holder orden på alle din klienters skjemaer og journaler.
Journalene arkiveres i tilknytning til kundekortet, slik at du enkelt har tilgang til alle journalene når du trenger de.

Dokumenter resultater av behandlinger ved å knytte bilder til journalene. For eksempel før og etter bilder. Foto kan enkelt tas med et tilkoplet kamera.

Lag dine egne maler slik du selv ønsker, med felter som; tekstbokser, datofelter, sjekkbokser, beløp, notater, bilder, skala, m.fl.

Vis flere journaler i tabellformat for å sammenligne verdier fra flere journaler mot hverandre. En grafisk oversikt gjør det enkelt å se endringer og progresjon over tid.

Unipos Journal passer alle som trenger å føre journaler og dokumentere behandlinger for sine klienter.
Sammen med Unipos Butikksystem har du et kraftig verktøy som holder orden på alle dine journaler.

Unipos Journal kan også kombineres med andre moduler fra Unipos.

  • Tilpass dine egne maler og felter
  • Grafisk visning av utvikling over tid
  • Foto kan enkelt knyttes til journaler
  • Dataene er kryptert og sikret mot innsyn
  • Videokurs